LOADING

Što ćemo sve analizirati?

Ciljanje publike

Koristite li najbolji izbor ključnih riječi i drugih načina ciljanja publike?

Kvaliteta izvedbe

Mogu li klikovi na oglase biti jeftiniji?

Budžet

Da li budžet pokriva sve kvalitetne pretrage?

Oglasi i odredišne stranice

Ima li prostora za poboljšanje oglasa i odredišnih stranica?