LOADING

Usluga optimizacije konverzija na web stranicama

Željeni rezultat:

  • Poboljšavanje dojma i iskustva korištenja web stranice
  • Povećanje motivacije posjetitelja web stranice da kupe, da vas kontaktiraju itd.
  • Uklonjene prepreke koje smanjuju motivaciju posjetitelja

Što ćemo napraviti?

  1. Definiranje cilja – Što se želi poboljšati?
  2. Detaljnu dubinsku analizu postojećeg stanja web stranice
  3. Praćenje ponašanja i analizu posjetitelja web stranice
  4. Testiranje sadržaja web stranice
  5. Analizu konkurencije

Proces traje mjesec-dva, ovisno o tome koliko posjeta ima Vaša web stranica.
Na kraju izrađujemo elaborat sa prijedlozima promjena na Vašoj web stranici koji će dovesti do poboljšanja trenutne situacije.

Certificirani smo stručnjaci za optimizaciju web stranica!

iStock-844488274-72px (1)